top of page

Konfliktløsning, proces og retssager

Jeg kan hjælpe med at løse konflikter, som handler om eller er opstået på grund af ytringer, krænkende udtalelser eller uretmæssig brug af information, billeder eller andre beskyttede rettigheder. 

Det kan være alt fra at finde en mindelig løsning, forhandlinger om kompensation eller fjernelse af digital information, indgåelse af forlig, pressenævnssager og retssager. Jeg har møderet for Højesteret og omfattende erfaring med at føre sager ved domstolene og for sagkyndige nævn.

 

Jeg kan også påtage mig hverv som forsvarer i straffesager og som bisidder, herunder for børn og unge, i forbindelse med sager for myndigheder eller domstole.

Juridisk rådgivning og professionel sparring

Jeg kan hjælpe med juridisk rådgivning og professionel sparring på de retsområder, som er dækket af informationsretten. Det kan f.eks. være spørgsmål om privatliv og ære, #metoo, persondatabeskyttelse, kommunikation i medierne, på sociale medier og på nettet, ophavsret, ytringsfrihed og tavshedspligt.

Min rådgivning kan hjælpe med afstikke de juridiske rammer og lægge strategi for aktiviteter, som involverer kommunikation, ophavsret, persondata og brug af andres billeder, historie og rettigheder. 

 

Jeg kan desuden hjælpe med at afklare, om der er sket en informationsretlig krænkelse, om der er grundlag for en sag, eller om det vil være bedst at løse et problem eller en konflikt på en anden måde.

bottom of page